PRIMARIA COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI

Judetul Prahova

PROIECTE DE HOTARARE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Invitatie de participare sedinta ordinara a Consiliului Local - din data de 30.08.2012
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Aricestii Rahtivani
» Proiect de hotarare - privind reconfirmarea d-lui Primar Alexandru CRISTEA in calitatea de reprezentant al comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala A.D.I. "Polul de Crestere Ploiesti-Prahova"
» Proiect de hotarare - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale Scolilor gimnaziale Aricestii Rahtivani, respectiv Nedelea
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Aricestii Rahtivani
» Proiect de hotarare - privind decontarea pe luna iunie 2012 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a comunei Aricestii Rahtivani
» Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Aricestii Rahtivani
» Invitatie departicipare a consilierilor locali la sedinta ordinara a Consiliului Local Aricestii Rahtivani - care va avea loc in data de 20.09.2012, ora 16, la sediul Consiliului Local
» Proiect de hotarare - privind modificarea art.l din H.C.L nr.l/2012 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 20l2
» Invitatie de participare sedinta ordinara a Consiliului Local - din data de 31.10.2012 ora 16:00